Vinteropplag

Vinteropplag 2020/21

Vinteropplag på Lundes parkeringsplass starter mandag 14. september. Før båten plasseres må det avtales med Aage Hopsdal Nilssen på telefon 95147014.

Prisen pr breddemeter er kr 375,- Faktura tilsendes.

Båten må merkes med navn og tlf. nummer.

Siste frist for utsetting er 9. mai 2021. Da skal også alt opplagutstyr være fjernet.

følg med på facebook,