Helgeroa båtforening

Vinteropplag på Lundes P-plass starter 15. september. Før båten plasseres må det avtales med Aage Hopsdal Nilssen på telefon 95147014.
Prisen pr breddemeter er kr 375,-. Faktura tilsendes. Båten må merkes med navn og tlf. nummer.
Siste frist for utsetting er søndag 10. mai 2020.
Da skal alt opplagsutstyr være fjernet. Dersom dette ikke overholdes belastes båteier med kostnadene for fjerning av båt og utstyr.