Helgeroa båtforening

Vinteropplag på Lundes P-plass starter 15. september. Før båten plasseres må det avtales med Aage Hopsdal Nilsen på tlf 95 14 70 14.
Prisen pr. breddemeter er 341,- Faktura tilsendes. Båten skal merkes med båteiers Navn og tlf.nummer (Gjøres av HBF) Absolutt siste frist for utsetting er søndag 6. mai 2018.
Da skal båten og alt opplagsutstyr være fjernet. Dersom dette ikke overholdes  belastes båteier med kostnadene for fjerning av båt og utstyr.